ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Συνεργασίες

Η ENGAIA αποτελεί μέλος του ECOERAGROUP, ενός διεθνοποιημένου και δυναμικού ομίλου στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η δομή του ομίλου προσφέρει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, παρέχοντας υποστήριξη τύπου «one-stop-shop» από εξειδικευμένες εταιρείες στο εκάστοτε στάδιο υλοποίησης μίας επένδυσης ενώ ταυτόχρονα,η εν λόγω καθετοποίηση εγγυάται την ποιότητα και την αξία των υπηρεσιών.

Παράλληλα, η ENGAIA επεκτάθηκε διαχρονικά σε δημιουργία επιχειρηματικών συνεργασιών με άλλους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους με στόχο την αμοιβαία υποστήριξη και δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ