ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Όραμα και στόχοι

  • Επιχειρηματική Ανάπτυξη μέσω της προώθησης των σκοπών της εταιρίας.
  • Υλοποίηση πρότυπων έργων και προϊόντων με δείκτη αυτού του στόχου, την ικανοποίηση των επενδυτών.
  • Δημιουργία υποδειγματικού εργασιακού περιβάλλοντος με σκοπό την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της ομαδικότητας.
  • Πρωτοπορία και συνεχής βελτίωση προωθώντας την Καινοτομία, την Επιμόρφωση, την Πρωτοβουλία και την διαρκή αξιολόγηση των εσωτερικών πολιτικών της εταιρίας.
  • Άμεση συμβολή σε κάθε ενέργεια που προωθεί την Αειφορία εν γένει.
  • Ενίσχυση πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ