ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Φιλοσοφία και αξίες

Η Φιλοσοφία της ENGAIA είναι απόλυτα ταυτισμένη με τις όλο και αυξανόμενες ανησυχίες για την εξέλιξη της βιωσιμότητας του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Στόχος της είναι η συμβολή στην ανατροπή των παρόντων εξελίξεων που οφείλονται στην γιγαντιαία και απρόσκοπτη κατανάλωση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και η επαναφορά - στο μέτρο του δυνατού - της ισορροπίας του πλανήτη. Είναι σημαντική η διαπίστωση πως το όφελος κάθε επένδυσης σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι διπλό:
Οικονομικό και Περιβαλλοντικό.

Οι Αξίες της ENGAIA εξελίσσονται από την έναρξη της λειτουργίας της ως πρωτοπόρο εταιρία στον κλάδο των Α.Π.Ε. και σήμερα, διαμορφώνονται πλέον σε τέσσερα σύμβολα/λέξεις τα οποία χαρακτηρίζουν κάθε εταιρική πρωτοβουλία:

Α) Ποιότητα
Β) Οικονομία
Γ) Ιστορία
Δ) Αξιοπιστία

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ