ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανθρώπινο δυναμικό

H στελέχωση της εταιρίας περιλαμβάνει καταρτισμένους μηχανικούς με πολυετή πείρα σε κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

H στελέχωση της εταιρίας περιλαμβάνει καταρτισμένους μηχανικούς με πολυετή πείρα σε κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι εργασίες του κάθε έργου γίνονται από συνεργεία της εταιρίας και επιλεγμένους συνεργάτες, με υψηλή εξειδίκευση στην κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών. Η ENGAIA βρίσκεται διαρκώς σε αναζήτηση νέων προσώπων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ