ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η/Μ Εξοπλισμός

Για την κατασκευή των Φ/Β εγκαταστάσεων η ENGAIA διατηρεί στην γκάμα της προμηθευτές τόσο βασικού εξοπλισμού υποδομών όσο και Η/Μ εξοπλισμού, οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και φέρουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Η προμήθεια του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (καλώδια, διακοπτικό υλικό, υλικά γειώσεων κλπ)  που χρησιμοποιείται, γίνεται από αναγνωρισμένους οίκους παγκοσμίως, πληρούν όλες τις προδιαγραφές και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις αναφορικά με την χρήση για την οποία προορίζονται.

Η ENGAIA κατασκευάζει πίνακες τόσο για τα έργα της όσο και για λογαριασμό τρίτων. Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, στεγάζεται χώρος για την παραγωγή και μεταποίηση ηλεκτρολογικών πινάκων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης και πελάτη. Οι μηχανικοί της εταιρίας μελετούν και σχεδιάζουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης ανάλογα με το μέγεθος της. Η γκάμα των πινάκων που κατασκευάζονται περιλαμβάνει πίνακες ισχύος AC/DC, πίνακες επικοινωνιών και τηλεμετρίας. Όλοι οι πίνακες φέρουν την σήμανση CE και συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα.

  • Παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων Χαμηλής Τάσης για οικιακές Φ/Β εγκαταστάσεις έως 10kW.
  • Παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων ομαδοποίησης Χαμηλής Τάσης για Φ/Β σταθμούς.
  • Παραγωγή κεντρικών ηλεκτρικών πινάκων Χαμηλής Τάσης έως 100kW.
  • Παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων συστημάτων τηλεμετρίας.
  • Παραγωγή ηλεκτρικών πινάκων συστημάτων αυτοματισμού για συστήματα παρακολούθησης του ηλίου (Ηλιοστάτες).
  • Μεταποίηση λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού (επαγωγικά αισθητήρια, καλώδια, κλπ).
  • Πιστοποίηση κατά ISO9001:2008, ISO14001:2004 και CE.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ