ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Netmetering – Αυτοπαραγωγή από φ/β

Net metering – Αυτοπαραγωγή από φ/β

Η ΕΝGAIA αναλαμβάνει το σχεδιασμό και κατασκευή φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοπαραγωγή (Net metering) σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Με την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461 (ΦΕΚ Β 3583/31.12.2014) καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

  • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ είναι 20kW ή το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης, με όριο τα 500kW.
  • Για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα το ανώτατο όριο είναι 20kW και για την Κρήτη 50kW
  • Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους Δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης με μέγιστο τα 500kW
  • Αφορά μόνο φωτοβολταϊκά και σύνδεση σε Χαμηλή ή Μέση Τάση
  • Η εγκατάσταση δεν περιορίζεται σε στέγες
  • Ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται σε ετήσια βάση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού
  • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
  • Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας υπολογίζονται επί της συνολικής κατανάλωσης από αυτοπαραγωγή και δίκτυο
  • Τα συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από ιδιοκτήτες αλλά και μισθωτές

Με βάση τις τρέχουσες τιμές ο συμψηφισμός για έναν οικιακό καταναλωτή γίνεται περίπου στα 0,17 €/kWh συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για μια ενδεικτική κατανάλωση 5.000 kWh/έτος, η οποία μπορεί να καλυφθεί με ένα σύστημα 3,5kWp η εξοικονόμηση ανέρχεται στα 850/έτος και 8.500€ σε 10 έτη.

Για ένα εμπορικό καταναλωτή η συμψηφισμός εξαρτάται από το εκάστοτε τιμολόγιο που υπάγεται. Ενδεικτικά για έναν εμπορικό καταναλωτή με σε τιμολόγιο Γ21 ο συμψηφισμός ανέρχεται περίπου στα 0,135 €/kWh. Για μια ενδεικτική κατανάλωση 10.000 kWh/έτος, η οποία μπορεί να καλυφθεί με ένα σύστημα 7kWp, η εξοικονόμηση ανέρχεται στα 1.350/έτος και 13.500€ σε 10 έτη.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ