ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Πληροφορίες

H Ελλάδα ως η πιο ηλιόλουστη χώρα της Ευρώπης, είναι από τις πλέον κατάλληλες για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με τη χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Η ENGAIA ασχολείται με την μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων οποιουδήποτε μεγέθους (10 kWp – MWp), Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων (μέχρι 10 kWp) καθώς και με την παραγωγή, μεταποίηση πινάκων χαμηλής / μέσης τάσης και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για Φ/Β εγκαταστάσεις.

 

 

 

Η ENGAIA αναλαμβάνει την υλοποίηση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από τα πρωταρχικά στάδια ανάπτυξης μέχρι και την τελική ολοκλήρωση της επένδυσης και τη σύνδεσή της στο δίκτυο, καθώς και τη μετέπειτα συντήρηση και λειτουργία της.

  • Επαφή με τον υποψήφιο επενδυτή για την αξιολόγηση του ακινήτου στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση.
  • Αρχικός Σχεδιασμός. Αναλυτική γραπτή τεχνική και οικονομική προσφορά η οποία περιλαμβάνει τον εξοπλισμό, τα υλικά κατασκευής καθώς και το κόστος επένδυσης και συντήρησης του έργου.
  • Οικονομοτεχνική μελέτη και Χρηματοοικονομική Υποστήριξη με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης
  • Υλοποίηση εγκατάστασης με ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία υπό την επίβλεψη άρτια καταρτισμένων μηχανικών για την ποιοτική κατασκευή και την απόλυτη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
  • Έναρξη Λειτουργίας. Με την ολοκλήρωση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ακολουθούν ποιοτικοί έλεγχοι οι οποίοι αφορούν τόσο στην απόδοση όσο και στην ασφάλεια του έργου. Παράλληλα γίνονται έλεγχοι του μηχανολογικού τμήματος της μονάδας για την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.
  • Τεχνική Διαχείριση της εγκατάστασης καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της με χρήση ειδικού λογισμικού και προγραμματισμένες επιτόπου επισκέψεις για τον έλεγχο άρτιας λειτουργίας της. Παράλληλα η εταιρία επεμβαίνει άμεσα και επιλύει τεχνικά θέματα όποτε κρίνεται απαραίτητο.

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ