ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΟΛΙΚΑ

Πληροφορίες

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μία ιδιαίτερα ελκυστική λύση
στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Είναι μία ήπια μορφή ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον και πρακτικά ανεξάντλητη.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο αιολικό
δυναμικό και οι εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας
μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικός μοχλός
ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας.
Παράλληλα, υπό τις σωστές προδιαγραφές,
μπορούν να αποτελέσουν επενδύσεις
με ιδιαίτερα αυξημένες αποδόσεις.

Η ENGAIA ασχολείται με την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών με ιδιαίτερη έμφαση
στα Μικρά Αιολικά Πάρκα ισχύος έως 50 KW.
Δεδομένου του επενδυτικού ενδιαφέροντος στο συγκεκριμένο τομέα, η εταιρία έχει διαμορφώσει σχετικές προτάσεις με στόχο την προσφορά εγκαταστάσεων που να διαθέτουν την ποιότητα και την αξιοπιστία που καθιέρωσαν την ENGAIA στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ