ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΒΙΟΜΑΖΑ

Αεριοποίηση

Ο δρόμος προς την καθαρή ενέργεια.

Δείτε το σχεδιάγραμμα
της Αεριοποίησης σε υψηλή ανάλυση


Η αεριοποίηση βιομάζας είναι μια διαδικασία που μετατρέπει οργανικά ή ορυκτά υλικά με βάση τον άνθρακα, σε μονοξείδιο του άνθρακα , υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμούς, ίχνη υδρογονανθράκων και άζωτο. Πέραν των παραπάνω ενώσεων στο αέριο προϊόν εμφανίζονται και διάφοροι επιμολυντές κυριότεροι των οποίων είναι τα σωματίδια πίσσας, η τέφρα, η αμμωνία, τα οξέα και οι σύνθετοι υδρογονάνθρακες. Η αεριοποίηση βασίζεται στην μετατροπή τμήματος του στερεού πρωτογενούς υλικού σε καύσιμο αέριο με την παρουσία ενός οξειδωτικού μέσου, όπως ο αέρας, το οξυγόνο ή ο ατμός σε ελεγχόμενες ποσότητες. Το προκύπτον αέριο μίγμα ονομάζεται αέριο σύνθεσης ή συνθετικό αέριο ή ξυλαέριο. Το αέριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο με θερμογόνο ικανότητα σε στοιχειομετρική αναλογία σχεδόν στο 75% από αυτήν του φυσικού αερίου.

Η αεριοποίηση της βιομάζας είναι μία από τις πιο αποδοτικές και περιβαλλοντολογικά αποδεκτές τεχνολογίες για την δημιουργία ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Το βασικότερο πλεονέκτημά της έγκειται στο ότι είναι πιο αποδοτική για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις τεχνολογίες καύσης. Ενδεικτικά πλεονεκτήματα:

  • δεν βασίζεται στην καύση/αποτέφρωση, αλλά σε αεριοποίηση και πυρόλυση
  • είναι αποδοτική για ηλεκτροπαραγωγή, ακόμη και σε μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις
  • μπορεί να αξιοποιήσει βιομάζα από αγροτικοβιομηχανικά απόβλητα με ένα βιώσιμο και οικολογικό τρόπο
  • επιτυγχάνει επίπεδα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πολύ υψηλότερα από ό, τι οι συμβατικές τεχνολογίες καύσης
  • μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 24 ώρες το 24ώρο, συγκριτικά με άλλες τεχνολογιές ΑΠΕ
  • δεν αφήνει κατάλοιπα βιοαποδομήσιμων κλασμάτων
  • δεν προκαλεί βλαβερές εκπομπές αερίων
  • έχει ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης και η μονάδα μπορεί να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ανάγκες

Βασιζόμενη στις παραπάνω αρχές και επενδύοντας στην τεχνολογία της Αεριοποίησης, η ENGAIA αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων αεριοποίησης βιομάζας turn-key, από την αρχικη μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης έως το σχεδιασμό, κατασκευή και μετέπειτα συντήρηση της μονάδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. 

ΒΙΟΜΑΖΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ