ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΒΙΟΜΑΖΑ

Αναερόβια Χώνευση

Η βιολογική μέθοδος παραγωγής ενέργειας.

Δείτε το σχεδιάγραμμα
της Αναερόβιας Χώνευσης
σε υψηλή ανάλυση

Η αναερόβια χώνευση αποτελεί μια διεργασία που λαμβάνει χώρα αυθόρμητα στο περιβάλλον. Μπορεί ωστόσο να πραγματοποιηθεί και ελεγχόμενα σε ειδικές εγκαταστάσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση του παραγόμενου μεθανίου, καθώς και τη μείωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και επιπτώσεων.

Το βιοαέριο, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών αποβλήτων (λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια), αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά απόβλητα. Το βιοαέριο παράγεται και συλλέγεται σε ειδικές εγκαταστάσεις, ενώ η σύσταση του είναι περίπου 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα. Συνεπώς μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά, μέσω της τροφοδοσίας του σε κατάλληλες μηχανές εσωτερικής καύσης, ή άλλες ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

ΒΙΟΜΑΖΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ