ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΒΙΟΜΑΖΑ

Πρώτες Ύλες

Η ENGAIA έχοντας ως στόχο την περαιτέρω καθετοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προχωρεί στην αξιοποίηση εκτάσεων γης για την παραγωγή και διάθεση πρώτης ύλης με στόχο την κάλυψη μέρους των απαραίτητων προμηθειών για την απρόσκοπτη λειτουργία των έργων της.

Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική  (οργανική)  προέλευση. Αποτελεί μια σημαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας η οποία είναι δυνατό να συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα αποθέματα ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο κ.ά.). Η χρήση της βιομάζας ως πηγής ενέργειας  δεν είναι νέα. Σ’ αυτήν, εξάλλου, συγκαταλέγονται τα καυσόξυλα και οι ξυλάνθρακες που,  μέχρι το τέλος του περασμένου αιώνα κάλυπταν το 97%  των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Πρακτικά,  στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, σ’αυτήν περιλαμβάνονται:

  • οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήματα, όπως π.χ. τα αυτοφυή φυτά και δάση, είτε από τις ενεργειακές καλλιέργειες (έτσι ονομάζονται τα φυτά που καλλιεργούνται ειδικά με σκοπό την παραγωγή βιομάζας για παραγωγή ενέργειας) γεωργικών και δασικών ειδών, όπως π.χ. το σόργο το σακχαρούχο, το καλάμι, ο ευκάλυπτος κ.ά.,
  • τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, όπως π.χ. τα άχυρα, στελέχη αραβόσιτου,  στελέχη βαμβακιάς, κλαδοδέματα, κλαδιά δένδρων, φύκη, κτηνοτροφικά απόβλητα, οι κληματίδες κ.ά.,
  • τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή επεξεργασία των υλικών αυτών, όπως π.χ. τα ελαιοπυρηνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, το πριονίδι κ.ά.,
  • καθώς και το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

 

Παράλληλα με την αξιοποίηση των διαφόρων γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων, σημαντικές ποσότητες βιομάζας είναι δυνατό να ληφθούν από τις ενεργειακές καλλιέργειες. Συγκριτικά με τα γεωργικά και δασικά υπολείμματα, οι καλλιέργειες αυτές έχουν το πλεονέκτημα της υψηλότερης παραγωγής ανά μονάδα επιφανείας,  καθώς και της ευκολότερης συλλογής. Οι ενεργειακές καλλιέργειες αποκτούν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία για τις ανεπτυγμένες χώρες, που προσπαθούν, μέσω των καλλιεργειών αυτών,  να περιορίσουν,  πέραν των περιβαλλοντικών και ενεργειακών τους προβλημάτων,  και το πρόβλημα των γεωργικών πλεονασμάτων.

Η ENGAIA υλοποιεί σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών μία πρότυπη ενεργειακή καλλιέργεια με στόχο τον καθορισμό της βέλτιστης λύσης για καλλιέργεια μεγαλης κλίμακας στον ελλαδικό χώρο. Οι παράμετροι της βιομάζας που εξετάζονται είναι η υγρασία του υλικού, η περιεκτικότητα της σε τέφρα, η στοιχειακή της ανάλυση, η θερμογόνος δύναμή της, η πυκνότητα και η κοκκομετρία της.


ΒΙΟΜΑΖΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ