Αξιοπιστία
Πιστοποιημένη Ποιότητα

Μέλος του ECOERA Group of Companies με καθετοποιημένη παρουσία στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη.
Η ENGAIA ανήκει στην κοινότητα "Strongest Companies in Greece" με βάση το ICAP Rating Score, ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρίες στην Ελλάδα.
Η ENGAIA συμμετέχει ενεργά σε Ελληνικούς και Ξένους φορείς καθώς και επιμελητήρια, προάγοντας παράλληλα την ανάπτυξη του κλάδου των Α.Π.Ε στη χώρα μας:
  • Σ.Ε.Φ.
  • Ε.Β.Ε.Θ.
  • ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ Ε.Β.Ε.
  • Ο.Η.Ι.Μ. (OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET)
  • D&B DUNS REGISTERED (ICAP)
Συνεργασία με τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση των έργων. Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης μέσω της ECOERA CAPITAL.
Η ENGAIA συμμετέχει στις μεγαλύτερες εκθέσεις του κλάδου των Α.Π.Ε. και είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα κλαδικά συνέδρια και εκθέσεις στην Ευρώπη.