Ιστορία
Πρωτοπόροι στην Ελλάδα

Pioneer Company από το 2007 στα Συστήματα Ανανεώσιμης Ενέργειας.
Αποδεδειγμένη τεχνογνωσία σε έργα ισχύος από 1kW έως πάνω από 1MW.
Πλήθος εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με μεγάλο εύρος τεχνολογιών και προϊόντων.