Ποιότητα
Κορυφαίες Αποδόσεις

Κατασκευή έργων με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές.
Αποδόσεις: Σε σύγκριση δημόσια διαθέσιμων δεδομένων από συστήματα τηλεμετρίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (όπως SunnyPortal και GreenPowerMonitor) και εντός συγκρίσιμων περιόδων λειτουργίας, τα έργα της ENGAIA κυριαρχούν στη Βόρεια Ελλάδα σε αποδόσεις και παραγόμενη ενέργεια, το οποίο αυτόματα σημαίνει κορυφαίες πιστοποιημένες αποδόσεις σε όλες τις συγκριτικές αξιολογήσεις.
Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και εγγυημένοι χρόνοι παράδοσης.
Πιστοποιημένη ποιότητα:
H ENGAIA εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο ISO9001:2008 για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και το διεθνές πρότυπο για το περιβάλλον ISO14001:2004. Επιπρόσθετα τα προϊόντα καθώς και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που παράγει η εταιρία διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και σήμανση CE.
24ωρο O&M (operation and maintenance) με ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου που αποτελείται από εκπαιδευμένους μηχανικούς και αυτοματιστές. Ευρεία γκάμα aftersales υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.
Η ενασχόληση της εταιρίας με τη μεταποίηση Η/Μ εξοπλισμού και τους αυτοματισμούς, της προσφέρει σημαντική τεχνογνωσία στην υλοποίηση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεών της και ειδικά στις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση ηλιοστατών ή σε εφαρμογές Βιομάζας.
Άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί
με πολυετή πείρα σε κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ.